ORGANIZÁTORI
Literarnyklub.sk — občianske združenie,
Větrné mlýny

HLAVNÝ  PARTNER
Fond na podporu umenia

PARTNERI
LITA — autorská spoločnosť,
Literárne informačné centrum,
České centrum v Bratislave,
Toto podujatie sa uskutoční za podpory
Hlavného mesta SR Bratislavy
a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska
Staré Mesto — srdce Bratislavy,
Rómerov dom,
Tepláreň,
Artforum

MEDIÁLNI PARTNERI
RTVS: Rádio Devín,
RTVS: Rádio_FM,
RTVS: Rádio Slovensko,
Rozum — Rozhovory a rozmýšľanie o literatúre