Vlado Janček: Má to v krvi
– SlovenskoNarodil sa v roku 1974 na Myjave. Vyštudoval dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite. Od študentských čias píše krátke poetické a dramatické útvary ovplyvnené nonsensovou poetikou divadla malých javiskových foriem. Je aj autorom viacerých rozhlasových hier pre Slovenský rozhlas, spoluautorom a dramaturgom inscenácií trnavského amatérskeho divadla DiSK, spoluautorom divadelných hier Rečičky Solitaire.sk. Do literatúry vstúpil prostredníctvom súťaže Poviedka. Knižne debutoval zbierkou svojráznych humorných poloveršov-poloaforizmov Motýľov v roku 2005. Humoristické texty a aforizmy s rôznymi aktuálnymi témami predstavil aj v zbierke Kocúrov (2009). Píše krátke básne, prózy, divadelné a rozhlasové hry, recenzie, reklamné texty. Nateraz posledná zbierka epigramov, vtipných krátkych i epicky dlhých básní Ahoj krv mu vyšla v roku 2019. Hudobník z kapely Saténové ruky a Vydrapená bužírka Punk System sa venuje aj prekladom: z maďarčiny preložil (s E. Andrejčákovou) básne E. Kukorellyho, D. Varró a V. Erdős, z angličtiny Tima Burtona.