Etela Farkašová: Poriadok nie je chaos
– SlovenskoNarodila sa v roku 1943 v Levoči. Po štúdiách pôsobila najprv ako stredoškolská učiteľka, neskôr bola docentkou aj vedúcou Katedry filozofie a dejín filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako prozaička debutovala v slovenských časopisoch a prvú poviedkovú zbierku Reprodukcia časuvydala v roku 1978. Vo svojich prácach sa sústreďuje na zobrazovanie života žien v súčasnej spoločnosti – miesto ženy v rodine, medzigeneračné vzťahy, vzťahy medzi matkami a ich deťmi, úvahy o zmysle (seba)obetovania. Popri tom svet emócií a rozprávanie o pokusoch nájsť ticho a pokoj vo vlastnom živote aj napriek hlučnej civilizácii tvoria hlavné motívy jej poviedok a noviel. Vydala štrnásť prozaických kníh, za knihu Scenárvyhrala cenu Anasoft litera 2018 a jej najnovšia Záchrana sveta podľa G. je na ňu aktuálne nominovaná. „Hlavná hrdinka proti chaosu bojuje poriadkom, a to doslova. Vo svojom živote aplikuje veľmi prísne princípy, aspoň na pár štvorcových metroch, na ktoré má dosah, chce čo najviac prispievať k udržaniu svetového poriadku.“